wynagrodzenie za usługi kancelarii

Wynagrodzenie za usługi kancelarii

W przypadku stałej obsługi prawnej prowadzonej wynagrodzenie co do zasady ustalane jest w formie stałego miesięcznego ryczałtu z limitem roboczogodzin przeznaczonych na obsługę Klienta w danym miesiącu. W zależności od potrzeb Klienta przedmiotowy ryczałt może obejmować pełną obsługę prawną, łącznie z osobistą bytnością fachowego pełnomocnika w siedzibie Klienta w określonym wymiarze roboczogodzin, jak również reprezentację przed sądem.

Istnieje możliwość ustalenia ryczałtu wyłącznie za określonego rodzaju usługi, np. za bieżące doradztwo prawne, bez prowadzenia spraw sądowych oraz z wyłączeniem wizyt w siedzibie Klienta, z możliwością ustalenia preferencyjnych stawek za wyłączone usługi w przypadku ich dodatkowego zlecenia w trakcie trwania umowy.

W odniesieniu do spraw prowadzonych dla Klientów indywidualnych oraz w przypadku doraźnej pomocy prawnej dla Klienta biznesowego, z którym kancelaria nie ma podpisanej umowy stałej obsługi prawnej, wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane indywidualnie na pierwszym spotkaniu, w wysokości uzależnionej od stopnia skomplikowania i rodzaju sprawy.

Różne typy wynagrodzeń

Prawnicy stosują różne formy wyliczania wynagrodzenia. Wśród klientów biznesowych zdecydowanie największą popularnością cieszy się ryczałt. Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się też osoby prywatne. Niektórzy ludzie korzystają bowiem ze stałej obsługi kancelarii, zwłaszcza jeśli na co dzień podejmują oni ważne decyzje i realizują transakcje na większe kwoty.

Inną formą wyliczania stawki prawnika jest wynagrodzenie godzinowe. Bywa ono jednak mało precyzyjne. W takim przypadku rozliczenie następuje po zrealizowaniu zlecenia i wyliczenia czasu, jaki zajęła praca. Taka forma wynagrodzenia występuje zdecydowanie najczęściej sytuacji, gdy przed wykonaniem czynności nie da się precyzyjnie określić ich zakresu. Opłata następuje na końcu, dlatego jeśli w trakcie dojdzie do jakichkolwiek problemów wydłużających czas realizacji zlecenia, istnieje opcja łatwego wyliczenia wynagrodzenia bez konieczności uiszczania opłat. Wynagrodzenie godzinowe jest stosowane zarówno w przypadku firm, jak i klientów indywidualnych.

Istnieje także wynagrodzenie mieszane, czyli łączące w sobie ryczałt ze stawkami godzinowymi. Takie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim w sytuacji, gdy rzeczywisty czas realizacji zlecenia przekroczy ten założony w trakcie ustalania ryczałtu. Zazwyczaj z takiej opcji korzysta się w przypadku przedsiębiorców, którzy kontynuują obsługę prawną firm przez dłuższy czas.

Niekiedy ustala się też premię za pozytywny wynik usługi świadczonej przez kancelarię. Dotyczy to jednak zwykle bardziej skomplikowanych spraw, w których szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania jest niewielka.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wskazujemy, że istnieje również możliwość umówienia spotkania także poza normalnymi godzinami pracy Kancelarii, jak również poza jej siedzibą.

umów się na spotkanie
góra