biuro kancelarii prawnej

Usługi prawne – Klienci indywidualni

Prezentujemy bogatą ofertę skierowaną do osób prywatnych. Klienci indywidualni znajdą u nas wsparcie i pomoc na gruncie prawa cywilnego.

Oferujemy wsparcie na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz upadłości konsumenckiej. Wyręczamy osoby prywatne z konieczności dopełnienia wielu formalności, a także pomagamy im uzyskać jak najkorzystniejszy wynik postępowania sądowego.

Usługi prawne dla klientów indywidualnych obejmują nie tylko reprezentację w sądzie. Prawnik może bowiem zająć się także przygotowaniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadba, by wnioski i inne pisma były kompletne. Skonsultowanie się z prawnikiem jest korzystne także przed podpisaniem ważnych umów.

Poznaj ofertę

Pomoc specjalistów – dlaczego warto?

Prawnik to osoba z odpowiednim wykształceniem, zdobytym w trakcie studiów i aplikacji. Taki specjalista dysponuje wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów, które stale się zmieniają. Wie, jak powinny wyglądać wnioski, pozwy i inne dokumenty składane w sądzie czy urzędach. Specjalista jest więc dużym odciążeniem dla klientów indywidualnych. Wspiera on w dopełnianiu wszystkich formalności, a także reprezentuje bezpośrednio przed sądem. Ma to znaczenie m.in. w przypadku spraw rozwodowych czy dotyczących podziału majątku.

Usługi dla klientów indywidualnych zazwyczaj dotyczą spraw związanych z instytucją rodziny, sporami z pracodawcami i podobnymi kwestiami. Często osoby prywatne uczestniczą w sprawach odnośnie do nieporozumień z dużymi firmami – pracodawcami, deweloperami czy nawet placówkami medycznymi. Takie instytucje również korzystają z pomocy specjalistów, dlatego często jedynym sposobem na uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania jest zatrudnienie prawnika. Mamy wieloletnie doświadczenie w wielu sprawach, także tych, które potrafią ciągnąć się latami.

Wsparcie i pomoc dla osób prywatnych – podział usług prawnych

Kancelaria prowadzi sprawy dla Klientów indywidualnych, których przedmiotem jest:


Prawo cywilne:

 • procesy o zapłatę nieuregulowanych należności;
 • sporządzanie umów np. najmu, dzierżawy, sprzedaży, darowizny oraz dochodzenie roszczeń z umów;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie (w tym w szczególności osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych);
 • ochrona dóbr osobistych.

Prawo rodzinne:

 • sprawy rozwodowe;
 • separacja
 • podziały majątku wspólnego małżonków;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, kontaktów rodzica z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.


Prawo spadkowe:

 • prowadzenie postępowań w przedmiocie przyjęcia/odrzucenia spadku;
 • dział spadku;
 • testamenty.

Prawo upadłościowe:

 • przygotowywanie wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • reprezentacja upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Prawo administracyjne i podatkowe:

 • reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej, w tym skarbowej;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, w tym skarbowej;
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • składanie wniosków o koncesje, pozwolenia, umorzenie należności;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie roszczeń o zapłatę zaległych świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia, diety, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa, inne);
 • sprawy o odszkodowanie przeciwko pracodawcy;
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS (w tym w szczególności sprawy o przyznanie prawa do renty/emerytury, świadczeń
 • związanych z niezdolnością pracownika do pracy oraz o wyłączenia i ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym).

Windykacja należności:

 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wskazujemy, że istnieje również możliwość umówienia spotkania także poza normalnymi godzinami pracy Kancelarii, jak również poza jej siedzibą.

umów się na spotkanie
góra