wynagrodzenie za usługi kancelarii

Odszkodowania – usługi w Gorzowie Wielkopolskim

Odszkodowania to świadczenia należne osobie poszkodowanej w wyniku różnego rodzaju zdarzeń. Zazwyczaj takie środki są wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Powszechnym problemem jest jednak odmowa przyznania należnego świadczenia lub znaczne zaniżenie jego wartości. W takich przypadkach dobrym pomysłem okazuje się skorzystanie z pomocy specjalistów od odszkodowań. Jako kancelaria zajmujemy się m.in. świadczeniami z tytułu:

  • uszkodzenia samochodu lub mienia innego rodzaju,
  • błędów lekarskich,
  • błędów dewelopera,
  • niedotrzymania umów,
  • uszkodzenia zdrowia.

Inną formą rekompensaty za doznane szkody jest zadośćuczynienie. To świadczenie przyznawane w związku ze szkodami niematerialnymi, jak utrata zdrowia, spokoju czy dobrego imienia. Wyznaczenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia wymaga ingerencji prawnika podczas postępowania sądowego. Czasem dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego jeszcze przed złożeniem wniosku. Taka osoba może bowiem sprawdzić, czy w danej sytuacji rzeczywiście istnieją przesłanki do ubiegania się o odszkodowanie. Jeśli tak, warto rozpocząć kroki pozwalające na przyznanie świadczenia za doznane straty.

Pomagamy naszym klientom nie tylko uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, lecz także podnieść jego kwotę. Świadczenia tego typu muszą być bowiem adekwatne do doznanych szkód. Niekiedy straty nie pozwalają np. na kontynuowanie pracy zarobkowej przez dłuższy czas. Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących odszkodowań, dlatego możemy realnie ocenić, na jak dużą kwotę może liczyć klient.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wskazujemy, że istnieje również możliwość umówienia spotkania także poza normalnymi godzinami pracy Kancelarii, jak również poza jej siedzibą.

umów się na spotkanie
góra