Polityka prywatności


Kto jest administratorem danych osobowych ?

Michał Wilman, Marcin Kaczmarczyk, ul. Chopina 68/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jak można skontaktować się z Administratorem Ochrony Danych ?

Elektronicznie: wilman@kancelaria-gorzow.com.pl lub kaczmarczyk@kancelaria-gorzow.com.pl
Telefonicznie: +48 602 315 785 i 604 897 996
Listownie: Kancelaria Radców Prawnych Kaczmarczyk & Wilman, ul. Chopina 68/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzane są dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy świadczenia usług prawnych, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy świadczenia usług prawnych.

– W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ROD0.

Po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych poniżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Jakie dane są przetwarzane ?

Dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko. Dane adresowe i teleadresowe.

Jak długo przechowujemy dane?

– Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych

– Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.
– Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona).

Komu mogą być przekazywane dane?

- Instytucjom prawnym
– Operatorom pocztowym
– Podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

Jakie prawa ma Klient w zakresie ochrony danych osobowych?

Prawo do:

– Dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych.

– Żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

– Sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadnione.

– Wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.Pliki cookies

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. Niniejsza strona internetowa kancelaria-gorzow.com.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

- sesyjne (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

- stałe (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies
- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Odwiedzającego stronę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

Pod poniższymi adresami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wskazujemy, że istnieje również możliwość umówienia spotkania także poza normalnymi godzinami pracy Kancelarii, jak również poza jej siedzibą.

umów się na spotkanie
góra