Zmiana czasu z letniego na zimowy

Z soboty 29.10.2022r. na niedzielę 30.10.2022r. dojdzie do zmiany czasu letniego na zimowy. Wskazana zmiana będzie polegała na przesunięciu z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Tym samym w tą sobotę śpimy godzinę dłużej.

Zmiana czasu wynika z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, która została przeniesiona do naszego systemu prawnego ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co warte zauważenia organem wprowadzającym czas letni i zimowy jest Prezes Rady Ministrów, który uwzględnia istniejące w tym zakresie standardy międzynarodowe tj. Komunikaty Komisji Europejskiej, które wydawane są co pięć lat.

Warto zauważyć, iż od dłuższego czasu toczy się dyskusja nad przywróceniem jednego czasu. W tym zakresie Komisja Europejska wnioskowała rezygnację z sezonowych zmian czasu ale w tym zakresie prace zostały przerwane.

Należy zauważyć, iż przedmiotowe zagadnienie może mieć istotne znaczenie w różnych sytuacjach faktycznych i prawnych. Przedmiotowa zmiana czasu będzie wpływała na sposób obliczania czasu pracy, jak i dobowego czasu odpoczynku zagwarantowanego pracownikowi. Ma też wpływ na rozliczanie czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Wróć do bloga