Rozszerzenie ochrony praw konsumenta i nowe obowiązki przedsiębiorców