Kto może reprezentować klienta w sądzie?

wnętrze sali sądowej

Będąc stroną postępowania prawnego, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze sprawą cywilną, karną, gospodarczą czy administracyjną, należy zadbać o odpowiednią reprezentację prawną. To nie tylko zwiększenie naszego bezpieczeństwa podczas składania zeznań w sądzie i szansa na korzystny wynik postępowania, ale również w wielu sytuacjach obowiązek. Bezstronna i rzetelna pomoc prawna to gwarancja, że nasze interesy zostaną odpowiednio zadbane. Dowiedz się, kto może reprezentować klienta w sądzie.

Warto skorzystać z pomocy radcy prawnego

Najszersze uprawnienia do reprezentacji klientów w sądach mają radcowie prawni oraz adwokaci. Mogą oni podejmować się reprezentacji w większości rodzajów spraw. Ponadto adwokat lub radca może być wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu.

Prawo wymienia szereg przypadków, w których występuje przymus adwokacko-radcowski. W przypadku postępowań cywilnych będzie on dotyczył postępowań przed Sądem Najwyższym, w postępowaniach karnych przy wnoszeniu subsydiarnego aktu oskarżenia, kasacjach, skargach na działania sądu apelacyjnego czy złożeniu wniosku o wznowienie postępowania. Przy postępowaniach administracyjnych będzie on konieczny, gdy sprawy zahaczają o Naczelny Sąd Administracyjny.

Choć istnieją sytuacje, w których rolę pełnomocnika mogą pełnić członkowie rodziny, pracownicy czy inne osoby zaangażowane w postępowanie, to w każdej sprawie warto skorzystać z profesjonalnej reprezentacji prawnej.

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Kaczmarczyk&Wilman posiadają szerokie kompetencje, doświadczenie, wiedzę i uprawnienia do reprezentacji przed sądem zarówno podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych klientów. Jeżeli wkrótce czeka Cię sprawa przed sądem i skontaktuj się z naszą kancelarią, by jak najlepiej przygotować się do procesu.

Wróć do bloga